Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019-2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Χαιρετισμός από τη Διευθύντρια 13/10/2016
Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας του Γυμνασίου ΝΑΡΕΚ 26/11/2019
Μαθητικό Συμβούλιο 30/09/2019
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 30/09/2019
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ 19/02/2019
Αργίες Σχολικής Χρονιάς 02/09/2019
Πρόγραμμα Επισκέψεων Γονέων 15/10/2019
Πρόγραμμα Εφημερεύσεων Καθηγητών 02/09/2019
Υποτροφία 03/12/2019