ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Α' ΤΑΞΗ

25/03/2020 Ασκήσεις Επανάληψης                   
07/04/2020 ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ

Β' ΤΑΞΗ

25/03/2020       Ασκήσεις Επανάληψης (Ενότητες 1, 2, 3)       

Γ' ΤΑΞΗ

25/03/2020 Ασκήσεις αναπνευστικό σύστημα  
25/03/2020 Ασκήσεις Ερειστικό σύστημα  
25/03/2020 Ασκήσεις Επανάληψης