Δραστηριότητες

23.11.2016 - Συμμετοχή ομάδας μαθητών στο 11ον Μαθητικό Συνέδριο : "Ανθρώποι Εν Κινήσει"Β΄Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας