Επικοινωνία

Διεύθυνση:        Αρμενίας 47, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

Ταχ. Θυρίδα:      Τ.Θ: 16173, 2086 Λευκωσία          

Τηλέφωνο:         22 422218

Τηλεομοιότυπο:   22 311483

 

Address:        Armenias 47, 2003 Nicosia, Cyprus

P.O. Box:        16173, 2086 Nicosia

Telephone:      22 422218

FAX:              22 311483

 

email:          nareg@cytanet.com.cy

Ιστοσελίδα:  gym-narek-lef.schools.ac.cy

Facebook:    Nareg Armenian Schools - Cyprus