Επικοινωνία

Διεύθυνση:        Αρμενίας 47, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο:         22 422218

Τηλεομοιότυπο:   22 311483

 

email:          nareg@cytanet.com.cy

Ιστοσελίδα:  gym-narek-lef.schools.ac.cy

Facebook:    Nareg Armenian Schools - Cyprus