ΙΣΤΟΡΙΑ

Α' ΤΑΞΗ

25/02/2020 Κεφάλαιο Δ: ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (800-479 π.Χ.)                             
02/02/2020 Κεφάλαιο A: Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ

Β' ΤΑΞΗ

31/03/2020  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ                                                          

Γ' ΤΑΞΗ

25/03/2020 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1-2