ΙΣΤΟΡΙΑ

Α' ΤΑΞΗ

25/02/2020 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ                                                            

Β' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

25/03/2020 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1-2