ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΡΕΚ                                                                    ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019 – 2020

                                        ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

Α/Α

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΤΑΞΗ

 

ΑΞΙΩΜΑ

 

 

1.

 

 

Παναγή Ηλίας

 

Γ΄

 

Πρόεδρος

 

2.

 

 

Χατσατουριάν Νανάρ

 

Γ΄

 

Αντιπρόεδρος

 

3.

 

 

Ιωάννου Άντρεα

 

Γ΄

 

Γραμματέας

 

4.

 

 

Καραπετιάν Μέγρη

 

Β΄

 

Ταμίας

 

5.

 

 

Παρσεγιάν Νοράιρ

 

Β΄

 

Σύμβουλος

 

6.

 

 

Γιακουπιάν Αρμάνδο

 

Α΄

 

Σύμβουλος

 

7.

 

 

Νικολαϊδης Άρης

 

Α΄

 

Σύμβουλος