ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΡΕΚ
  • img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΡΕΚ                                                                 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020 – 2021

                                        ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

Α/Α

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΤΑΞΗ

 

ΑΞΙΩΜΑ

 

 

1.

 

 

Παρσεγιάν Νοράιρ

 

Γ΄

 

Πρόεδρος

 

2.

 

 

Καραπετιάν Μέγρη

 

Γ΄

 

Αντιπρόεδρος

 

3.

 

 

Νικολαΐδης Άρης

 

Β΄

 

Γραμματέας

 

4.

 

 

Παρσεγιάν Σαμψών

 

Α΄

 

Ταμίας

 

5.

 

 

Ναλμπαντιάν Βραμ

 

Γ΄

 

Σύμβουλος

 

6.

 

 

Πατσατζιάν Πάβελ

 

Β΄

 

Σύμβουλος

 

7.

 

 

Παλαντουζιάν Μιχάλης

 

Α΄

 

Σύμβουλος

Από τη Διεύθυνση

02 Οκτωβρίου 2020