ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Α' ΤΑΞΗ

31/03/2020 Γλώσσα                                                                                          

Β' ΤΑΞΗ

25/03/2020 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1                                      
25/03/2020 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ
07/04/2020 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ 2
23/04/2020 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Γ' ΤΑΞΗ

25/03/2020    ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
25/03/2020   ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ