Προσωπικό

Ειδικότητα

Ονοματεπώνυμο

Διευθύντρια

ΤΑΧΜΑΖΙΑΝ ΒΕΡΑ

Φιλολογικά

ΠΟΛΕΜΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Μαθηματικά

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Φυσικά

 

Χημεία

ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ-ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

Φυσιογνωστικά

ΑΝΘΟΥΣΑ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (Βιολογίας)

Αγγλικά

ΧΑΛΛΟΥΜΑ ΕΛΕΝΗ

Γαλλικά

ΚΑΛΑΒΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Μουσική

ΣΑΡΚΙΣ ΝΤΕΜΙΡΤΖΙΑΝ

Τέχνη

ΖΕΒΛΑΡΗ-ΚΟΥΔΟΥΝΑ ΜΑΡΙΑ

Πληροφορική 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΟΛΙΟΣ

Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Οικιακή Οικνονομία

ΑΝΔΡΕΟΥ ΟΛΓΑ

Φυσική Αγωγή

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΩ

Αρμένικων, Ιστορία της Αρμενίας και Θρησκευτικά

ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΤΑΣΤΖΙΑΝ

ΤΟΝΙΑ ΑΡΑΤΖΙΑΝ