Προγραμματισμοί

Προγραμματισμοί Σχολικού Έτους 2018-2019

ΜΗΝΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Σεπτέμβριος 02/09/2019 - 30/09/2019
Οκτώβριος 01/10/2019 - 31/10/2019
Νοέμβριος 01/11/2019 - 30/11/2019
Δεκέμβριος 01/12/2019 - 23/12/2019
Ιανουάριος 07/01/2020 - 31/01/2019