ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΡΕΚ
  • img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4

ΑΓΓΛΙΚΑ

Dear students

due to the disruptions to the academic programme, we won’t be able to have our regular classes; therefore you should do some homework and send it to me, if possible by mail for feedback. I will be waiting for it.

 My email is chrystallavas@gmail.com.

Taking this opportunity, I would like to thank you all for your cooperation during these difficult times.

With regards

Mrs Chrystalla Vassiliou (English teacher)

ΤΑΞΗ Α'

25/03/2020 ΥΛΙΚΟ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΤΑΞΗ Β'

25/03/2020 ΥΛΙΚΟ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΤΑΞΗ Γ'

25/03/2020 ΥΛΙΚΟ ΑΣΚΗΣΕΙΣ