Όραμα - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΡΕΚ
  • img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4

Όραμα

Το όραμά μας για τα σχολεία Ναρέκ είναι η διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών, οι οποίες να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις μαθησιακές ιδιαιτερότητες και προσωπικές ανάγκες και ευαισθησίες του κάθε μαθητή, της κάθε μαθήτριάς μας ξεχωριστά, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, με σκοπό τη δημιουργία υπεύθυνών και ενεργών πολιτών, με ανεπτυγμένη κριτική σκέψη,  Γενικότερος  στόχος μας  όχι μόνο η προσφορά  γνώσης αλλά και η ευρύτερη παιδευτική καλλιέργεια των μαθητών.