ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Α' ΤΑΞΗ

30/03/2020 Φ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ 14 TEXTA
30/03/2020 Φ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ 15 TEXTA , TEXT B
30/03/2020 Φ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ 15 TEXTa ,TEXTb
   
08/04/2020 Φ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ 12 TEXTA , TEXT B TEXT C, TEXT D
08/04/2020 Φ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ 13 TEXTA , TEXT B TEXT C, TEXT D, TEXT E
   
27/04/2020 δειγματικά εξεταστικά δοκίμια για τις εξετάσεις ECDL

Β' ΤΑΞΗ

27/04/2020 δειγματικά εξεταστικά δοκίμια για τις εξετάσεις ECDL               

Γ' ΤΑΞΗ

30/03/2020 Μ13 DATABASES ( BANK , LIBRARY , YOUTHCENTRE )
30/03/2020 M14 DATABASES ( GARAGE , YOUTHCENTRE )
30/03/2020 M15 DATABASES ( SCHOOL_GROUPS , YOUTHCENTRE )
30/03/2020 M16 DATABASES ( Friends , Grammatia with NO Relations , Grammatia)
   
08/04/2020 M16 DATABASES ( MySchool , YouthCentre )
   
27/04/2020 δειγματικά εξεταστικά δοκίμια για τις εξετάσεις ECDL

Email Εποκινωνίας : stv76@hotmail.gr